انجمن پینت بال جمهوری اسلامی ایران اولین و تنها تولید کننده پینت بال در ایران و غرب آسیا مسابقات لیگ برتر پینت بال پالم ایران 2021
مسابقات لیگ برتر پینت بال کشوری
مسابقات لیگ برتر پینت بال پالم ایران 2021
انجمن پینت بال جمهوری اسلامی ایران
اولین و تنها تولید کننده پینت بال در ایران و غرب آسیا

قابل توجه موسسین و مدیران باشگاه های پینت بال سراسر کشور

پس از بررسی های همه جانبه ی مسئول حقوقی کمیته پینت بال شمیرانات و پیگیری های متعدد، با هماهنگی های بعمل آمده با شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه ای حسب نیاز باشگاه های پینت بال، مقرر گردیده است متقاضیان خرید بیمه نامه های مسئولیت برای باشگاه های پینت بال سراسر کشور، در صورت تقاضا می توانند با تکمیل فرم مشخصات باشگاه مربوطه ضمن دریافت تخفیف ویژه حمایتی با دریافت پیش نویس قرارداد ومشخص گردیدن مبلغ بیمه نامه، خرید خود را قطعی نمایند. 

اخبار پینت بال ایران