گروه شرکت های پروبال آسیا اطلس ارس ارایه دهنده کلیه خدمات حرفه ای و تخصصی پینت بال در ایران شامل:

1- مشاوره.

2- طراحی زمین پینت بال.

3- اجرا.

4- ساخت.

5- تجهیز و راه اندازی باشگاه های تفریحی ، ورزشی ، حرفه ای و تخصصی پینت بال.


مؤسسه ورزشی نخل کیش 

پروژه های انجام شده توسط مؤسسه ورزشی نخل کیش مشاوره، طراحی، ساخت و تجهیز اولین زمین استانداردمسابقاتی در تهران 

 

 

مشاوره، طراحی، ساخت و تجهیز اولین زمین از مجوعه زمین های باشگاه پرو بال در تهران 1400

 

 

       

 

     

 

مشاوره و طراحی و اجرای ساخت و تجهیز باشگاه استاندارد مسابقاتی پینت بال

 
 

 

 

 

 

 

 


مشاوره و طراحی زمین پینت بال  

 

  مشاوره و طراحی زمین پینت بال دانشگاه فردوس خراسان جنوبی1398  

 

       

 

     

 

 

مشاوره و طراحی
مشاوره و طراحی

 

 
 

 

     

 

 


مشاوره، طراحی، ساخت و تجهیز اولین مجوعه از زمین های دهکده مقاومت ایران

 

 

مشاوره و طراحی، نظارت، ساخت و تجهیز اولین مجوعه زمین های دهکده مقاومت تهران ۱۳۹۳

 

 

       

 

     

 

 

مشاوره و طراحی و اجرای ساخت   مشاوره و طراحی و اجرای ساخت

 

     

 

     

 


 

مؤسسه ورزشی نخل کیش  

 

                                        

www.paintball.ir

 

مدیر اجرائی :  آقای مهندس....... 

ساعت تماس: شنبه تا چهارشنبه  9 تا 16  بعد از ظهر   0912000000      

       

                      بزودی

  

 

 

 

  کانال تلگرام موسسه نخل کیش:    palmiran@
  ادمین:   palmiran@