گروه شرکت های پروبال آسیا اطلس ارس

ارایه دهنده کلیه خدمات حرفه ای و تخصصی پینت بال در ایران شامل:

1- مشاوره.

2- اجرا و برگزاری تورهای تفریحی ورزشی پینت بال.

3- اجرا و برگزاری مسابقات پینت بال سازمانها، ارگانها و شرکتهای خصوصی و دولتی.

4- مشاوره و طراحی، ساخت و تجهیز و راه اندازی باشگاه های تفریحی، ورزشی حرفه ای و تخصصی پینت بال.

 

 

مؤسسه ورزشی نخل کیش

 

 

پروژه های انجام شده توسط مؤسسه ورزشی نخل کیش 

 

 

 

مشاوره، جرا و برگزاری اولین تور تفریحی توریستی سناریو پینت بال ایران

 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده فیلم اولین تور تفریحی توریستی سناریو پینت بال ایران

 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

مؤسسه ورزشی نخل کیش  

 

                                        

www.paintball.ir

 

مدیر اجرائی :  آقای .... 

ساعت تماس: شنبه تا چهارشنبه  9 تا 11  صبح   0912000000      

       

                      بزودی

  

 

 


کانال تلگرام پالم ایران:    palmiran@
  ادمین:   palmiran@